MEDBORGARDIALOG

Foto: Robert Gustafsson …

Medborgardialog Västra Hamnen : Medborgardialog är en dialog med medborgare i olika stadsdelar som polisen har tillsammans med andra myndigheter och med polisvolontärer. Den här lördagen är det Västra hamnen i Malmö, ett ganska nytt område med, mycket aktiviteter, med badplats och restauranger och andra aktiviteter. Framför allt på sommaren är här mycket folk.