MALMÖ HAMN

Foto: Jan-Erik Netteberg …

Dessa bilder från Malmö Hamn kan kanske ganska snart vara historiska då Malmö Stad har bestämt sig att bygga hus just på denna plats där jag fotograferar dessa motiv ifrån.

 Information om nybyggnad.
Vy mot gamla flygbåtsterminalen som är nästan helt riven i denna stund.
Vy på bron som leder ner mot gamla Kockums området numera Västra Hamnen.

Vy in mot hamnen som tyvärr nu är stängd för lite större båtar för all framtid.
Vy från Hamnen ut mot Öresund i kvällsljus.