EN EPOK GÅR I GRAVEN

Foto: Anne-Grethe Holt …

Flygbåtsterminalen är borta sedan länge och nu rivs även svävarterminalen för att ge plats till annat.