MALMÖINTRYCK

Foto: Jan-Erik Netteberg …

Se bildtexter för mer information.

Känd vy över Erikslust
Lidl med placering Erikslust
Gårdsvy mellan husen på Köpenhamnsvägen
Fina hus på Hörbygatan
Vattentorn vid Ramels väg Rosengård