MALMÖS FASADER

Foto: Sven Erlandsson …

Malmös fasader är en brokig blandning av gammalt och nytt. Är väldigt intressant att stanna upp ibland och studera de olika tidsepokerna då byggnaderna kom till. 

Då – levande, många detaljer som gjutits på ytterväggarna.

Nu – betydligt enklare och fantasilösa, ibland rent av tråkiga fasader.

P-huset Rundelsgatan
Västra hamnen, Stora Varvsgatan
Södergatan/Skomakaregatan
Stortorget
Västra hamnen, Propellorgatan