OPTIMISTORKESTERN

Foto: stenivo …

Gatufotogruppens deltagande i ”Hela Malmö” blev Favoritgata/ område/ objekt i Malmö.
För mig är gågatorna ett spännande område att berätta om.
Optimistorkestern skapar en spännande möte med människor.
Jag fångar här några av dessa möten.