HUSIE MOSSE

Foto: Wolfgang Gerlach …

I den gamla igenvuxna mossen i dalgången öster om Husie kyrka schaktade man 1997 bort såväl växtlighet som dybotten och skapade en långsmal, 3,8 hektar stor och ner till två meter djup sjö med öar och buktande stränder.