FÖRR och NU

Foto: Sven Erlandsson …

Förr och nu är spännande då man kan se hur staden har förändrats, på gott eller ont.

Dessa 5 bilder är väl bekanta miljöer för de flesta, mitt i Malmös hjärta. 

Grönskan har ju vuxit upp rejält på sina ställen, vilket ibland försvårade bildtagningen.

Södertull
Hörnet Torggatan/Södra Vallgatan
Centralstationen vid kanalen
Rundans tilläggsplats vid Centralen
Stortorget