SLOTTSPARKEN och KUNGSPARKEN

Foto: Wolfgang Gerlach …

Detta är nyligen fotograferade analoga bilder från Kungs- och Slottsparken.

Kungsparken (som hette Slottsparken i början) anladdes 1868-70. 
Det planterades 25.000 träd och gångarnas bredd och utformning diskuterades flitigt. 
Det gjordes mycket klart att små barn inte var välkomna utan vuxet sällskap.

Slottsparken anlades 1897 till 1900 i ett område som tidigare varit sankmark. 

Innan Slottsparken skapades var platsen militärt övningsområde för Kronprinsens husarregemente.