På väg från Malmö Garden Show

Foto: Claes Jonsson …

Från ingången mot slottsparken riktning Turning Torso
Malmö Live sett från slutet av Malmöhusvägen
Lantmännen silos från bron på Malmöhusvägen
Väster, -vilket hantverk de la ner förr. Se på vita husfasadens övre del
Utfart på Väster. Dekorerad port