Kungsparken

Foto: Jan-Erik Netteberg …

När jag går igenom parken så söker jag gärna efter små gläntor och försöker få bevara det jag själv upplever.

I detta fallet Kungsparken i Malmö.