BLANDAD KOMPOTT

Foto: Jan-Erik Netteberg …

Se bildtexter för mer information.

Nyklippta träd på Köpenhamnsvägen
Vy mot Kronprinsen
Bron på vägen mot Malmö Museum